Konference i Berlin

AarhuSomali til:

Berlin-konference om flygtninges

deltagelse i samfundslivet

En delegation fra AarhuSomali deltog 29.-30. marts 2017 i en konference i Berlin om flygtninges muligheder for at deltage aktivt i et pluralistisk samfund.
 
Mange aspekter blev diskuteret og belyst, udfra spørgsmålet om, hvilke muligheder flygtninge har for social politisk og kulturel deltagelse i samfundslivet, og hvilke strategier, der er nødvendige for at skabe dette. Samt hvilke forventninger flygtninge selv har til deltagelse i samfundet. Baggrunden var den højaktuelle debat i hele Europa om flygtninge.
 
Konferencens titel var "Im/Possibilities. Perspectives on Refugee Participation." Den var arrangeret af og holdt hos Jüdisches Museum Berlin og Friedrich Ebert Stiftung, Forum Berlin.
 
Osman Farah fra AarhuSomali var en af to oplægsholdere ved en workshop, arrangeret af Klaus Dik Nielsen. Det var en velbesøgt workshop med ca. 40 meget aktive deltagere. Osman Farah fortalte om erfaringerne fra AarhuSomalis syv år lange arbejde for aktiv deltagelse i det aarhusianske samfundsliv og offentlige debat, samt om det mangeårige arbejde blandt somaliere i Aarhus, der gik forud for dannelsen af AarhuSomali. Han fortalte om forholdet til Aarhus Kommune, der på det seneste er resulteret i fire vigtige projekter skabt i samarbejde mellem AarhuSomali og Aarhus Kommune, om jobs for højtuddannede, iværksætteri, bedre image for unge somaliere og en kulturfestival.
 
Ved konferencen uddelte AarhuSomali en folder til deltagerne. Den fortæller, på engelsk, om AarhuSomali og organisationens indsats for bedre integration og bedre forhold for somalisk-danskere i Aarhus, udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft.