International konference

AarhuSomali til international konference i Holland
Fra konferencen i Groningen. Til venstre Ali Yusuf fra AarhuSomali, til højre Harakow fra AarhuSomali og i mident Dr. W.J.M Palm, der er politisk rådgiver for det hollandske social- og beskæftigelses ministerium.

AarhuSomali til international

konference i Holland

Det startede med, at AarhuSomali i april 2014 fik besøg i Aarhus fra den hollandske by Groningen. De besøgende var fra Dutch Welfare Organisation MJD og fra Somali Foundation of Groningen. Besøget varede i to dage, og der blev udvekslet erfaringer med hensyn til integration af Somalierne i Danmark og i Holland.
Som tak for samarbejdet blev tre medlemmer fra AarhuSomali inviteret til en afsluttende international konference POLRAD (Polarisation / Radicalisation) den 10.-11.-december 2014. MJD Groningen var projekt-partner med POLRAD.
Projektet har været et 2-årigt projekt, som EU har støttet. POLRAD og deres projektpartnere præsenterede på konferencen deres metode i at arbejde med lokale rolle-modeller, for at forhindre polarisering og radikalisering i bred forstand. Der blev også fremlagt resultatet af projektet.
Til konferensen var der inviteret omkring 250 nationale og internationale gæster, varierende fra rollemodeller til repræsentanter fra Bruxelles, politikere, socialrådgivere mv.
Repræsentanterne fra AarhuSomali deltog også i et velkomst-program den 10. december, for at komme til at kende de personer, der er involveret i aktivitets projektet Somaliere i Groningen, samt for at udveksle erfaringer, og for at diskutere yderligere samarbejde.