AarhuSomali besøg fra Washington

Besøg fra USAs udenrigs-

ministerium hos AarhuSomali

To medarbejdere fra det amerikanske udenrigsministerium i Washington DC har besøgt AarhuSomali og holdt møde om forskellige emner relateret til integration og medborgerskab.
 
Besøget fandt sted 20.10.2015, og mødet mellem amerikanerne og repræsentanter for AaruSomali blev holdt i Aarhus' nye hovedbibliotek Dokk1, der af aarhusianerne stolt blev vist frem for de besøgende amerikanere.
Fra Washington kom to medarbejdere fra udenrigsministeriets europæiske kontor: Yelena Zeru, der arbejder med muslim outreach, og Laila Hasan, der arbejder med anti-radikalisering. Judy Mc Ginley fra den amerikanske ambassade i København var med ved besøget.
 
AarhuSomali besøg fra Washington DC
Fra mødet i Dokk1: Fra venstre fra AarhuSomali: Mohamud Jama og Osman Farah, samt de besøgende fra USA: Judy Mc Ginley, Yelena Zeru og Laila Hasan.
 
Repræsentanterne fra AarhuSomali fortalte gæsterne om organisationens arbejde for at forbedre vilkårene for aarhusianere med somalisk herkomst og om indsatsen for at styrke integration og medborgerskab for disse.
AarhuSomalis møderække om aktivt medborgerskab i foråret 2015, arrangeret i samarbejde med FO-Aarhus, blev fremhævet som et meget afgørende fremskridt i dette arbejde.

Projekter i samarbejde med kommunen

Et vigtigt resultat af møderækken er de Round Table møder, som Aarhus Kommunes stadsdirektør Niels Højberg har indbudt AarhuSomali til. Ved disse møder diskuteres konkrete projekter mht. beskæftigelse, iværksætteri, bedre image m.m. som skal sættes udføres i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og AarhuSomali.

Studietur til USA

Ved mødet i Dokk1 blev der også snakket om muligheden for, at AarhuSomali i samarbejde med den amerikanske ambassade kan arrangere en studietur til Minneapolis-St. Paul i USA, hvor der er meget at lære, af erfaringerne fra integrationen af en stor gruppe somalisk-amerikanere.
De besøgende fra USA stillede desuden mange indgående spørgsmål til AarhuSomali-folkene, om forholdene i Danmark og Aarhus med hensyn til integration, udvikling af medborgerskab og om indsats mod radikalisering.
Udover mødet med AarhuSomali holdt de besøgende amerikanere møde med embedsmænd fra Aarhus Kommune.
AarhuSomali viste stolt Dokk1 frem for de besøgende fra USA. På billedet, fra venstre: Mohamud Jama, Laila Hasan, Judy McGinley, Osman Farah og Yelena Zeru.