AarhuSomali imponerer i Europa

AarhuSomali til POLRAD konference i Holland

Hollandsk begejstring for

hjemmesiden aarhusomali.dk

POLRAD konferencen i Holland var både oplevelses- og lærerig for deltagerne fra AarhuSomali, som også kunne imponere de hollandske værter, bl.a. med AarhuSomalis hjemmeside.

Mange deltagere i konferencen vidste i forvejen lidt om AarhuSomali. Det skyldes, at de hollandske besøgende i Aarhus i april 2014 har fortalt positivt om Aarhus og Danmark. Desuden har AarhuSomali bidraget til rapporten, som blev præsenteret på konferencen.

Imponeret over de stærke somaliske kvinder

Hollænderne var især begejstrede for hjemmesiden aarhusomali.dk. De er imponerede over, at AarhuSomali har sit eget medie, som kommunikerer direkte med det omgivende samfund. De er desuden imponerede over de stærke somaliske kvinder og deres aktiviteter i Aarhus, samt over Somalisk Senior Gruppe, hvor de ældre hjælper og styrker hinanden, og desuden støtter familier og unge i vanskeligheder.

Noget af det, AarhuSomali har lært af konferencen, er, at vi altid bør fastholde de unge og også alle andre, der i en periode har vanskeligheder. Selvom folk er fattige og af forskellige grunde føler sig udenfor fællesskabet, betyder det ikke, at sådan er situation permanent. Folk udvikler sig hele tiden - så længe de lever.  

Der ligger masser af ressourcer

Nogle, som er fremmede i dag, er ikke nødvendigvis fremmede om fem år. Nogle, som er ude i dyb kriminalitet i dag, kan være gode lovlydige samfundsborgere om nogle år. Der skal ske noget, som kan hjælpe de folk, så de bliver i stand til at komme videre. Alle der bliver til noget i denne verden får hjælp fra nogen. Fra familien, netværket, staten, samfundet og mange andre. Vi skal sikre os, at folk ikke føler sig totalt hjælpeløse, og at der er nogen, som lægger mærke til, at de har brug for opmærksomhed og omsorg.

Vi vidste det i forvejen, men vi blev mindet om ved konferencen. Nemlig at der ligger masse af ressourcer, dvs. viden, udvikling m.m. hos foreningerne, grupper og personer. Det er den viden og de erfaringer, som skal frem i lyset til det omgivende samfund.

Historierne skal fortælles

For eksempel er det sådan, at en gennemsnits somalisk mor i Aarhus står op meget tidligt, kl. 5 om morgenen, og går i seng igen omkring kl. 23 om aftenen. Det er mere end en 14 timers arbejdsdag for hende, for at sikre, at familien fungerer, og at børnene har noget at spise, så de passer deres skole.

For det omgivende samfund er denne kvinde arbejdsløs og undertrykt. Det er vigtigt, at samfundet hører om, hvad denne kvinde har at sige om sit liv og hvordan hun opfatter det danske samfund. Og der skal fortælles om, hvordan kvinden og hendes familie bidrager til det danske samfund.

Læs mere om POLRAD konferencen (nyt vindue)