Info-møde om rettigheder ved repatriering

Mange spørgsmål ved info-møde

om repatriering

Der blev stillet mange spørgsmål ved info-mødet om repatriering d. 2.5.2019 i Globus1, om rettigheder og muligheder ved repatriering og følgende etablering i Somalia. Mødet blev ledet af Mohamud Jama fra AarhuSomali, og de mange spørgsmål blev besvaret af to medarbejdere fra Dansk Flygtningehjælp.
 
Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem AarhuSomali, Aarhus Kommune, Dansk Flygtningehjælp og FO-Aarhus. Formålet var at give oplysninger til dansk-somaliere om de rettigheder, de har, i forbindelse med ny lovgivning, der sætter fokus på at give økonomisk støtte til flygtninge i forbindelse med tilbagevenden til hjemlandet.
 
Disse rettigheder og muligheder gælder somaliere, som mister deres opholdstilladelse i Danmark, hvilket AarhuSomali har protesteret imod, og det gælder somaliere som af egen vilje har ønske om at vende tilbage til hjemlandet for at være med i genopbygningen af det.
 
Der var stor tilfredshed blandt tilhørerne over at få mulighed for at få oplysning om disse regler. Det blev foreslået, at der laves kurser i flere fag, således at somaliere i Danmark kan dygtiggøre sig og vende tilbage til Somalia og deltage i genopbygningen af landet.