Ministerium støtter de 12 somaliske foreninger

26. maj 2010

Som et led i kampagnen ”Brug for alle unge” har Integrationsministeriet sagt ja til økonomisk at støtte fire lektiecaféer, som skal etableres i samarbejde med de 12 somaliske foreninger bag AarhuSomali.

 

Integrationsministeriet opretter lektiecaféer i samarbejde med de 12 somaliske foreninger
bag AarhuSomali. Billedet er fra Somalisk Familieforening.

Samarbejdet med de 12 somaliske foreninger i Århus er et led i ministeriets indsats ”Brug for alle unge”. Indsatsen går ud på, at få flere unge med anden etnisk baggrund end dansk i gang med en ungdomsuddannelse og desuden fuldføre den, oplyser Inaam Illahi Sahibzada, konsulent i ”Brug for alle unge” hos Integrationsministeriet.

Udgangspunktet er undersøgelser, der viser, at hver anden etnisk ung ikke kan læse og skrive godt nok, til at tage en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen.

”Vi vil gerne etablere samarbejder med frivillige etniske foreninger, som i forvejen laver et stort stykke arbejde. Hvis foreningerne bruger ressourcer på dette, kan de motivere de unge til at lave deres lektier og på den måde klare sig bedre i skolen,” siger Inaam Illahi Sahibzada.

Forældre vil gøre det bedste

”Alle forældre vil jo gøre det bedste for deres børn, og mange ved godt, at deres børn ikke klarer sig så godt i skolen. Det gælder især nogle af drengene. Derfor er der stor interesse i foreningerne for at få startet disse lektiecaféer,” siger integrationskonsulent Anna Marie Larsen, som er med til at få indsatsen sat i værk.

Hun opfatter det som en historisk begivenhed, at de 12 somaliske foreninger i Århus har fundet sammen i et forpligtende samarbejde. Hun mener, det er en begivenhed, som lover rigtigt godt for det fremtidige integrations-arbejde. Med aftalen om støtte til fire lektiecaféer opfatter hun det sådan, at man i Integrationsministeriet også hilser samarbejdet mellem de 12 foreninger meget velkomment.

Logoer side om side

For at hverve frivillige lektiehjælpere bliver der lavet en løbeseddel, hvor Integrationsministeriets logo for kampagnen ”Brug for alle unge” vil optræde side om side med logoet AarhuSomali, som står for samarbejdet mellem de 12 somaliske foreninger i Århus.

”Løbesedlen deles ud ved den somaliske kulturfestival i Musikhuset, for vi vil gerne finde frivillige til lektiecaféerne, både blandt flygtninge og indvandrere og blandt etniske danskere,” siger Anna Marie Larsen.

Hun er sikker på, at sådan et miks, hvor også indvandrere kommer på banen som frivillige, vil gøre det lettere at tiltrække for eksempel de somaliske drenge.

 

Download løbeseddel om projektstøtten her
- og program for kulturfestivalen her