Lektiecafe

4 somaliske lektiecafeer godt i gang og første kursus for frivillige afholdt

De 4 involverede foreninger har døbt den fælles indsats ”Noget for Noget” og er meget engagerede i, at formidle målet klart for alle involverede forældre, børn og ældre søskende; ”Flere børn skal klare sig bedre i skole og uddannelse, ved at vi samarbejder om at give de bedst mulige vilkår for lektielæsningen”.

I samarbejde med Integrationsministeriet har
AarhuSomalistartet fire lektiecafeer i Århus

Vi har særligt fokus på drengene, fordi de er underrepræsenterede i de traditionelle lektiecafeer og desværre også klare sig dårligere end pigerne i deres skoleforløb. Det er derfor særlig glædeligt at vi allerede nu kan registrere at drengene kommer til lektiehjælp, i deres etniske forening, og at mange somaliske mænd, unge som voksne, engagerer sig i lektiecafeen. Somaliske kvinder er også involveret i både organiseringen af lektiecafeerne, og i de praktiske opgaver. Vi har hvervet frivillige gennem portalen frivilligjob.dk og tiltrukket danske frivillige så langt væk fra som Ålestrup i Himmerland. Det er det tætte samarbejde med forældrene de frivillige finder interessant sammen med den meget tydelige målformulering. Vores brede hverveannonce bliver snart fulgt op af mere specifikke annoncer hvor vi søger frivillige til at dække de behov vi har identificeret i de forskellige lektiecafeer. I øjeblikket mangler vi frivillige til at hjælpe med fagene Fysik/kemi og tysk på niveau, og så selvfølgelig gerne flere frivillige til dansk og matematik. Det hele er muligt fordi Integrationsministeriet, gennem kampagnen Brug For Alle Unge, støtter etableringen af lektiecafeerne og sikrer konsulentstøtte i processen.

På informationsmøder for frivillige, forældre og ældre søskende tydeliggøres det, at det tætte samarbejde er vigtigt for at vi kan støtte børnene optimalt. At nå målet kræver en indsats fra alle parter, derfor titlen ”Noget for Noget”. Vi er alle bevidst om at bidrage med vores forskellige kompetencer for at nå det fælles mål. Samarbejdet med familierne er meget vigtig, så vi kan matche skolebørnenes behov. Flere af lektiecafeerne har fx åbent i weekenderne, hvor både børn, forældre og større søskende har tid at involvere sig.

Dokumentation er vigtig for at vi alle kan blive klogere, og derfor bliver både børn, forældre og frivillige bedt om løbende at bedømme behov og egen indsats. Vi fører protokol over fremmødet, og hvad der gives lektiehjælp til – ikke fordi vi er specielt nysgerrige på den enkelte person, men for at vi alle kan blive klogere på, hvordan vi når det fælles mål. Dokumentationen er også vigtig for, at vi kan se behov, effekt og ikke mindst er bevidste om, og kan være stolte af, det fælles arbejde.

Alle frivillige og forældre bliver tilbudt et introducerende kursus for frivillige. På kurset gennemgår vi lovgrundlaget for frivilligt arbejde og de rammer de sætter, så vi er sikre på ingen frivillige på overførselsindkomst kommer i klemme ift. A-kasse eller forsikringsmæssige problemstillinger. Børneattester bliver gennemgået og grundigt diskuteret, så alle kender baggrunden for, hvorfor vi indhenter børneattester på alle frivillige. Vi arbejder med svære begreber som tavshedspligt, etik og moral, så vi kan sikre kvaliteten af det frivillige arbejde i forhold til forældre, børn og samarbejdspartnere, og de frivilliges anerkendende tilgang til at give lektiehjælp. Vi håber senere at kunne supplere kurset med fællesarrangementer om Anerkendende pædagogik og arbejdet som rollemodel.

De 4 lektiecafeer:

Somalisk Familieforening, kontaktperson Mahmoud M. Jama, Århus C; åbent lørdag/søndag 14-16, senere også hverdage

Foreningen Leg og Lær, kontaktperson Mahmud Haibe, Frydenlund; tirsdag 16-18, fredag 16-18, lørdag 14-16, søndag 14-16

Somali Community, Kontaktperson Sheikh Mohamud, Gellerup; tirsdag og torsdag 17-19

Somalisk Kultur og opdragelsesforening, Abdirahman Shafici, Åbyhøj; åbent fredag 16-18, lørdag/søndag

Projektansvarlig; Anna Marie Busk Larsen, Integrations-Konsulenterne. Mobil 2224 8769

Integrationsministeriet; Inaam Illahi Sahibzada, Brug for alle Unge. Mobil 22980804

Læs også artiklen "Ministerium støtter..."

Som et led i kampagnen ”Brug for alle unge” har Integrationsministeriet sagt ja til økonomisk at støtte fire lektiecaféer, som skal etableres i samarbejde med de 12 somaliske foreninger bag AarhuSomali.