AarhuSomali vælgermøde

AarhuSomali vælgermøde:AarhuSomali vælgermøde

Livlig debat om ”ghetto”, busning og stigmatisering

Der blev gået hårdt og kritisk til politikerne, som blev afkrævet kontante svar, ved AarhuSomalis vælgermøde 26.10. i Globus1, forud for byråds-valget d. 16.11.
 
”Ghetto-planen”, med nedrivning af boliger og tvangsflytning af beboere i Gellerup-Toveshøj og Bispehaven, blev diskuteret, og partierne bag planen blev stillet til ansvar med skarpe og kritiske spørgsmål og indlæg. Der blev desuden talt om emner som mangfoldighed, integration, børn og unges trivsel, byudvikling, beskæftigelse, tryghed og kriminalitet.

Byråds-kandidaterne var Mahad Yusuf (Radikale Venstre), Johnny Willum (Venstre), Annbritt Jørgensen (SF), Peter Iversen (Enhedslisten) og Ali Nuur (Socialdemokratiet). Der var afbud fra De Konservative. Abdirashid Sheikh fra AarhuSomali var ordstyrer.

Et stort ønske fra flere af de ca. 25 fremmødte var, at foreninger og enkeltpersoner, som kender problemerne fra deres hverdag, bliver inddraget langt mere af politikere og embedsmænd, når der skal findes løsninger og udvikles politik. Det synes man, at kommunen er alt for dårlig til.

Der var også et meget stort ønske om, at politikere holder op med at tale dårligt om og stigmatisere etniske minoritets-grupper, såsom aarhusianere med somalisk baggrund. Der blev især henvist til borgmesterens udtalelser sidste år, om at mange med somalisk baggrund var smittede med corona. Disse udtalelser blev på mødet skarpt kritiseret for at være stigmatiserende.

Der blev rejst kraftig kritik af den diskrimination, der foregår, med sprogscreening af såkaldt ”tosprogede” børn, med efterfølgende busning af flere af dem til andre skoler end den lokale. En far kritiserede, at hans børn, der taler godt dansk og meget dårligt somalisk, bliver udsat for den slags diskrimination i forhold til andre danske børn.

Det blev til slut understreget, hvor vigtigt det er, at så mange som muligt stemmer ved valget, hvor man har stemmeret, når man er fyldt 18 år og har boet i Danmark i fire år.