AarhuSomali er klar

til Folketingsvalget

Flere møder har mobiliseret især unge
til at stemme og til at stemme ud fra
hvem der vil gavne somalierne i Danmark

AarhuSomali is ready for

the parliamentary election

Møde om udvisning af dansk-somaliere

AarhuSomali:

Om Aarhus Byråds-flertals "Ghetto-plan"

Uværdigt med

tvang og etnisk

udtynding 

Info-møde om
 
rettigheder
 
ved
 
repatriering