AarhuSomali har gæster fra USA
Kulturfestival:

Maryam Mursal

væltede

Gellerup

Video somalisk kulturfestival
Rollemodel:
 

Somalisk kvinde

er politi-betjent

i USA

Halime Sofe Gellerups Gandhi