AarhuSomali og Aarhus borgmester
AarhuSomali 
 
vil samarbejde
 
med kommunen om
 
konkrete projekter
AarhuSomali valg-møde
AarhuSomali besøg fra USA
Somaliere former selv historien