AarhuSomali har gæster fra USA

International

konference i Holland:

AarhuSomali 

imponerer i

Europa 

Video somalisk kulturfestival
Aarhus d. 16.2:
 
Minde-

højtidelighed

for terror-ofrene

i København

Somaliere er en del af samfundet