AarhuSomali har gæster fra USA

International

konference i Holland:

AarhuSomali 

imponerer i

Europa 

Video somalisk kulturfestival
Rollemodel:
 

Somalisk kvinde

er politi-betjent

i USA

Somaliere er en del af samfundet