AarhuSomali har gæster fra USA
Åbent brev til
Aarhus' borgmester:

Kritik af

nedladende

udtalelser

om somaliere

AarhuSomali-
FO-Aarhus
møderække:
 

Fordomme og

diskrimination

til debat


 

Debat om medborgerskab
Svar til
AarhuSomali:

Borgmesteren

beklager sine

udtalelser