AarhuSomali har gæster fra USA

Debatmøder:

Somalisk 

medborgerskab

og læren fra USA

 
Se referat og billeder fra første møde d. 7. marts.
AarhuSomali med største avis
International
konference i Holland:
 

AarhuSomali

imponerer

i Europa

Somaliere er en del af samfundet